FOOTBAG

FOOTBAG

Footbag

einfach
Footbag

Du hues nach ni Footbag probéiert? Kee Problem. Dësen Tutorial wéist Dir a ganz einfache Schrëtt wéi datts Du dir et selwer bäibréngen kanns.

Interessant Infos

Footbag ass e ganz flotten urbane Sport, deens du zu all Moment an iwwerall maache kann; de Ball passt an Déng Boxentäsch.

Footbag ass virun allem flott, well een d'Kollege mat abanne kann an zu puer mëscht et direkt méi Spaass - op am Schoulhaff, enger Wiss oder doheem an der Stuff.